nemožné na počkání, zázraky druhý den (někdy)  -  trasování kabelových vedení (bez i pod napětím)
  -  trasování metalických sítí
  -  určení orientační hloubky uložení vedení
  -  identifikace kabelů
  -  zaměřování kabelových poruch NN, VN
  -  zkoušky zvýšeným napětím (max. AC 60 kV, DC 80 kV)
  -  plášťové a napěťové zkoušky VN kabelů